headerfoto_02.jpg

Duurzaamheid


Duurzaam vastgoed of een duurzame (eigen) woning heeft lage energielasten, een gezond binnenklimaat,
wat onder andere een pré is in de waardeontwikkeling. Een daadwerkelijk duurzame woning is daarom, zeker vanuit een lange termijn perspectief, een aantrekkelijke investering.


Energie Prestatie Coëfficiënt EPC.

Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energie prestatie coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Het project ’t Boerenerf is zodanig ontwikkeld, dat er een EPC bereikt is van 0,56; dit is onder de reeds verplichte EPC van 0.6.
Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2.


Consumentenlabel GPR Gebouw.

GPR Gebouw is een meetinstrument dat nieuwbouwwoningen beoordeelt op het gebied van duurzaamheid. Uitgangspunt is het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een zo laag mogelijke milieubelasting. Het resultaat van een GPR meeting wordt overzichtelijk weergegeven in een consumentenlabel, inclusief een CO2 monitor. Dat maakt vergelijking van alternatieven mogelijk.

Alle woningen in het project ’t Boerenerf krijgen gemiddeld een energielabel A+. Met een gemiddelde GPR-score van maar liefst ruim een 7.6, scoort nieuwbouwproject ’t Boerenerf zeer hoog.

duurzaamheidstabel

Zonnecollectoren.

De bouwnummers 5 t/m 15 worden voorzien van zonnecollectoren op één schuine zijde van het dak, deze panelen zijn voorzien van het “zonnekeur” keurmerk.


Openbare verlichting.

De openbare straatverlichting wordt conform de eisen van de gemeente Schagen aangebracht.Toepassing Climalife dakpannen.

Iedere dag wordt men geconfronteerd met alarmerende hoeveelheden fijnstof, onder andere de veroorzaker van aandoeningen aan de luchtwegen. In verband met de kwaliteit van de leefomgeving is daarom gekozen om Climalife dakpannen op de woningen van ’t Boerenerf aan te brengen. Dit is de eerste dakpan, die NOx (stikstofoxide) van uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoestellen zuivert en omzet in niet-schadelijke stoffen zoals NO3 (nitraatmoleculen).
Aan de ontwikkeling Climalife dakpannen ging ruim vier jaar onderzoek vooraf. Deze dakpannen leveren een grote bijdrage aan het leefklimaat op en rond ’t Boerenerf.

De ClimaLife betondakpannen bevatten een toplaag dat op een unieke wijze wordt aangebracht met titaniumdioxide (TiO2) in de micromortel.
De oppervlakte­laag van de pan met titaniumdioxide wordt foto katalytisch door het Uv-licht. De vuile lucht dat het oppervlak van de betondakpan benadert, wordt daardoor gereinigd, terwijl de vuildeeltjes die op de pan achterblijven eenvoudig door de regen weggespoeld worden en geen schade meer toebrengen aan het milieu.

Bij daglicht kunnen de ClimaLife betonpannen tot 90% van de schadelijke gassen als koolstofoxide en stikstofoxide (NOx) neutraliseren. Als de zon niet schijnt, is dat tot 70 procent. Een dakoppervlak met 200 m2 ClimaLife dakpannen is voldoende om in één jaar de uitstoot van drie verwarmingsinstallaties te neutraliseren.

De betondakpannen op zich zijn zeer vriendelijk voor het milieu. De pro­ductie ervan vergt namelijk weinig energie waardoor een veel lagere C02-emissie verkregen wordt dan bij andere dakbedekkingen het geval is. Tijdens zijn levensduur helpt het cementbestanddeel door het carbo­natie­proces mee aan het opnemen van de schadelijke CO2, terwijl na de gebruiksperiode de pannen volledig kunnen worden gerecycled.Onderhoudsarme materialen.

In het nieuwbouwproject ’t Boerenerf is gekozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Deze zijn niet alleen beter voor het milieu en de investeringskosten, maar brengen ook aanzienlijk lagere onderhoudskosten met zich mee. En lagere jaarlijks terugkerende onderhoudskosten leveren u als eigenaar, een direct voordeel op. Op welke punten is er gekozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen:

  • Kunststof buiten kozijnen (exclusief dakraam);
  • Kunststof boeidelen / randafwerkingen;
  • Keralith gevelbekleding;
  • Kunststof en zinken goten;
  • Aluminium omkokering hemelwater­afvoeren (daar waar getekend);
  • Stalen, afgelakte binnen kozijnen.

Deze bovenstaande materialen zijn onderhoudsarm; dit wil echter niet zeggen onderhoudsvrij. U dient te allen tijden aanslag te voorkomen.


Levensloop bestendig.

De woningen van ’t Boerenerf zijn in zekere mate voorzien van levensloopbestendige opties. Dit houdt in dat de woningen in sommige opzichten, door aanpassingen, ook voor andere doelgroepen geschikt zijn dan waarvoor ze aanvankelijk ontwikkeld worden.

In de volgende woningen behoren levensloopbestendige opties tot de mogelijkheden:

  • Bouwnummer 1 t/m 4 (stolpwoningen). Deze woningen kunnen worden voorzien van een traplift, waardoor de slaapkamer boven geschikt is voor rolstoelgebruikers.
  • Bouwnummer 8 (hoekwoning met Carport). Deze woning kan worden voorzien van een extra ruimte daar waar nu de carport is gesitueerd. Dit kan door hier een berging te creëren met extra woonruimte, of door een berging met extra doucheruimte te creëren en een extra slaapkamer op de begane grond.


Download hier extra informatie over dit project:


• Technische omschrijving casco hoek- en tussenwoningen

• Technische omschrijving compleet hoek- en tussenwoningen
• Technische omschrijving stolpwoningen

• Afwerkstaat casco hoek- en tussenwoningen
• Afwerkstaat compleet hoek- en tussenwoningen
• Afwerkstaat stolpwoningen