headerfoto_01.jpg

Duurzaamheid - Climalife dakpannen


Toepassing Climalife dakpannen.

Iedere dag wordt men geconfronteerd met alarmerende hoeveelheden fijnstof, onder andere de veroorzaker van aandoeningen aan de luchtwegen. In verband met de kwaliteit van de leefomgeving is daarom gekozen om Climalife dakpannen op de woningen van ’t Boerenerf aan te brengen. Dit is de eerste dakpan, die NOx (stikstofoxide) van uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoestellen zuivert en omzet in niet-schadelijke stoffen zoals NO3 (nitraatmoleculen).
Aan de ontwikkeling Climalife dakpannen ging ruim vier jaar onderzoek vooraf. Deze dakpannen leveren een grote bijdrage aan het leefklimaat op en rond ’t Boerenerf.

De ClimaLife betondakpannen bevatten een toplaag dat op een unieke wijze wordt aangebracht met titaniumdioxide (TiO2) in de micromortel.
De oppervlakte­laag van de pan met titaniumdioxide wordt foto katalytisch door het Uv-licht. De vuile lucht dat het oppervlak van de betondakpan benadert, wordt daardoor gereinigd, terwijl de vuildeeltjes die op de pan achterblijven eenvoudig door de regen weggespoeld worden en geen schade meer toebrengen aan het milieu.

Bij daglicht kunnen de ClimaLife betonpannen tot 90% van de schadelijke gassen als koolstofoxide en stikstofoxide (NOx) neutraliseren. Als de zon niet schijnt, is dat tot 70 procent. Een dakoppervlak met 200 m2 ClimaLife dakpannen is voldoende om in één jaar de uitstoot van drie verwarmingsinstallaties te neutraliseren.

De betondakpannen op zich zijn zeer vriendelijk voor het milieu. De pro­ductie ervan vergt namelijk weinig energie waardoor een veel lagere C02-emissie verkregen wordt dan bij andere dakbedekkingen het geval is. Tijdens zijn levensduur helpt het cementbestanddeel door het carbo­natie­proces mee aan het opnemen van de schadelijke CO2, terwijl na de gebruiksperiode de pannen volledig kunnen worden gerecycled.