headerfoto_01.jpg

Duurzaamheid


Duurzaam vastgoed of een duurzame (eigen) woning heeft lage energielasten, een gezond binnenklimaat,
wat onder andere een pré is in de waardeontwikkeling. Een daadwerkelijk duurzame woning is daarom, zeker vanuit een lange termijn perspectief, een aantrekkelijke investering.


Energie Prestatie Coëfficiënt EPC.

Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energie prestatie coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Het project ’t Boerenerf is zodanig ontwikkeld, dat er een EPC bereikt is van 0,56; dit is onder de reeds verplichte EPC van 0.6.
Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2.


Consumentenlabel GPR Gebouw.

GPR Gebouw is een meetinstrument dat nieuwbouwwoningen beoordeelt op het gebied van duurzaamheid. Uitgangspunt is het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een zo laag mogelijke milieubelasting. Het resultaat van een GPR meeting wordt overzichtelijk weergegeven in een consumentenlabel, inclusief een CO2 monitor. Dat maakt vergelijking van alternatieven mogelijk.

Alle woningen in het project ’t Boerenerf krijgen gemiddeld een energielabel A+. Met een gemiddelde GPR-score van maar liefst ruim een 7.6, scoort nieuwbouwproject ’t Boerenerf zeer hoog.

duurzaamheidstabel

Zonnecollectoren.

De bouwnummers 5 t/m 15 worden voorzien van zonnecollectoren op één schuine zijde van het dak, deze panelen zijn voorzien van het “zonnekeur” keurmerk.


Openbare verlichting.

De openbare straatverlichting wordt conform de eisen van de gemeente Schagen aangebracht.